Oferta praktyk

MUZEUM SZTUKI W ŁODZI OGŁASZA NABÓR NA BEZPŁATNE PRAKTYKI

I .  Nazwa i adres organizatora:

Muzeum Sztuki w Łodzi
Ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź                                                                                                          
e-mail: kadry@msl.org.pl  

II. Przedmiot naboru:

1) Stanowisko: PRAKTYKANT
2) Podstawa praktyk: skierowanie przez Uczelnie Wyższą

III.  Procedura naboru:

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwuetapowy:

1 ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

2 ETAP - rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji. 

IV.  Wymagania:

 1. Wykształcenie: studia kierunkowe związane z działalnością instytucji: historia sztuki, turystyka, filologia polska lub angielska, muzealnictwo, edytorstwo, architektura krajobrazu, pielęgnacja ogrodów, projektowanie obszarów zielonych
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 3. Obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 4. Znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
 5. Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 6. Lojalność i odpowiedzialność.

V. Wymagane dokumenty:

Do naboru może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty: cv oraz list motywacyjny.

W liście należy podać proponowaną komórkę organizacyjną, w której chcielibyście Państwo odbywać praktyki oraz proponowany termin i czas odbywania praktyk

Dokumenty należy przesyłać na adres email: kadry@msl.org.pl

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 6 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru na bezpłatne praktyki w każdym terminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 6. Ilość wolnych miejsc na bezpłatne praktyki jest ograniczona.
Artykuł był wyświetlony 3257 razy
Utworzył: Adam Jurek
Data: 06.03.2020, 18:05
Opublikował: Adam Jurek
Data: 06.03.2020, 18:05