Rejestry, ewidencje i archiwa

W Muzeum Sztuki w Łodzi prowadzone są niżej wymienione archiwa, rejestry i ewidencje. Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i innych ustaw.

Artykuł był wyświetlony 8056 razy