Statut

Statut Muzeum Sztuki w Łodzi został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 910/15 z dnia 17 sierpnia 2015 i nadany Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015.

Muzeum Sztuki w Łodzi jest instytucją prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz Województwa Łódzkiego.

Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 68/2006. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem PRM/53/98.

Zapraszamy do zapoznania się z całością statutu Muzeum Sztuki w Łodzi, który znajduje się w załączniku. 

 

Artykuł był wyświetlony 5027 razy