Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik obsługi galerii


Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: opiekun ekspozycji muzealnych

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Administracyjno-Gospodarczy

Termin składania aplikacji: do odwołania

Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2022 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

 

Wymagania obowiązkowe:

1.        Wykształcenie - co najmniej zawodowe;

2.        Odpowiedzialność i zorganizowanie;

3.        Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury  wykonywane na zajmowanym stanowisku;

4.        Obsługa komputera, urządzeń biurowych oraz kasy fiskalnej;

5.        Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;

6.        Lojalność i odpowiedzialność;

 

Oferujemy:

1.      Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;

2.      Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);

3.      Wynagrodzenie minimalne + dodatki zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania;

 

Obowiązki:

1.            Pilnowanie zbiorów muzealnych i majątku Muzeum przydzielonego na salach wystawowych, w szczególności pilnowanie przed kradzieżą lub niszczeniem eksponatów w ścisłej współpracy z ochroną muzeum;

2.            Sprawdzanie biletów wstępu;

3.            Przestrzeganie zasad zwiedzania przez gości Muzeum;

4.            Zwracanie uwagi na właściwe warunki zabezpieczenia eksponatów i urządzeń w ścisłej współpracy z ochroną muzeum;

5.            Udział przy montażu i demontażu wystaw;

6.            Utrzymywanie powierzonego rejonu ekspozycji w stanie czystości i porządku;

7.            Obsługa punktu informacyjnego - udzielanie zwiedzającym informacji dotyczących zasad zwiedzania oraz ekspozycji;

8.            Obsługa szatni Muzeum;

9.            Po przeszkoleniu:

a)      Prowadzenie kasy biletowej Muzeum (obsługa kasy fiskalnej, programu sprzedażowego i terminala płatniczego).

b)      Obsługa punktu sprzedaży z pamiątkami oraz publikacjami MS (sprzedaż oferowanych produktów, obsługa zwiedzających);

c)      Obsługa magazynu sklepu (zamówienia towaru, przyjmowanie towaru na magazyn, kontrole stanu magazynu);

d)      Wystawianie zgodnie z obowiązującymi przepisami faktur VAT i rachunków;

10.         Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

 

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2.    Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownik obsługi galerii przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3.    Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

 

Procedura naboru:

1.      Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

  1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
  2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
  4. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1.      Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2.      Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3.      Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4.      Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.      Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

6.      Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia danych;

d)    ograniczenia przetwarzania danych;

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)     prawo do przenoszenia danych;

g)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Artykuł był wyświetlony 240 razy