AG.271.09.2022 Usługa graficzna - przygotowanie piktogramów towarzyszących opisom zdygitalizowanych muzealiów dla osób z zaburzeniami kognitywnymi

Zapytanie ofertowe pn. Usługa graficzna - przygotowanie piktogramów towarzyszących opisom zdygitalizowanych muzealiów dla osób z zaburzeniami kognitywnymi na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Artykuł był wyświetlony 204 razy
Utworzył: Paulina Kępa
Data: 01.04.2022, 16:04
Opublikował: Paulina Kępa
Data: 01.04.2022, 16:12