Nabór na stanowisko: pracownik obsługi galerii


Nazwa firmy/instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: pracownik obsługi galerii

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Administracyjno-Gospodarczy

Termin składania aplikacji: do odwołania

Planowany termin zatrudnieni: niezwłocznie (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)


Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie - co najmniej zawodowe,

 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

 3. Odpowiedzialność i zorganizowanie,

 4. Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury  wykonywane na zajmowanym stanowisku;

 5. Obsługa komputera, urządzeń biurowych oraz kasy fiskalnej;

 6. Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;

 7. Lojalność i odpowiedzialność.


Oferujemy:

 1. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;

 2. Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);

 3. Wynagrodzenie minimalne;


Obowiązki:

 1. Prowadzenie kasy biletowej Muzeum (obsługa kasy fiskalnej oraz programu sprzedażowego).

 2. Obsługa punktu sprzedaży z pamiątkami oraz publikacjami MS (sprzedaż oferowanych produktów, obsługa zwiedzających);

 3. Obsługa magazynu sklepu (zamówienia towaru, przyjmowanie towaru na magazyn, kontrole stanu magazynu);

 4. Obsługa punktu informacyjnego - udzielanie zwiedzającym informacji dotyczących zasad zwiedzania oraz ekspozycji;

 5. Obsługa szatni Muzeum;

 6. Wystawianie zgodnie z obowiązującymi przepisami faktur VAT i rachunków;

 7. Pilnowanie zbiorów muzealnych i majątku Muzeum przydzielonego na salach wystawowych, w szczególności pilnowanie przed kradzieżą lub niszczeniem eksponatów w ścisłej współpracy z ochroną muzeum;

 8. Przestrzeganie zasad zwiedzania przez gości Muzeum;

 9. Zwracanie uwagi na właściwe warunki zabezpieczenia eksponatów i urządzeń w ścisłej współpracy z ochroną muzeum;

 10. Sprawdzanie biletów wstępu;

 11. Utrzymywanie powierzonego rejonu ekspozycji w stanie czystości i porządku;

 12. Udział przy montażu i demontażu wystaw;

 13. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.


Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownik sprzątający przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych      osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.

 4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

 6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 1561 razy