Nabór na stanowisko: montażysta wystaw - rzemieślnik

Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi 
Przewidywana nazwa stanowiska: montażysta wystaw - rzemieślnik
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Administracyjno-Gospodarczy
Termin składania aplikacji: do odwołania
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie

Wymagania obowiązkowe:

1.    Wykształcenie - zawodowe ogólnobudowlane / techniczne ogólnobudowlane;
2.    Umiejętność wykonywania pracy remontowych, montażowych i rzemieślniczych;
3.    Etyka zawodowa;
4.    Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
5.    Umiejętność pracy zespołowej;
6.    Lojalność i odpowiedzialność;


Oferujemy:


1.    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
2.    Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego)

Obowiązki:
1.    Montowanie wystaw stałych, czasowych i innych w szczególności wieszanie obrazów, grafik i rysunków, montowanie dzieł przestrzennych, ustawianie rzeźb oraz ich przenoszenie, montowanie zasłon, ekranów, parawanów, podestów i innych elementów wystroju ekspozycyjnego.
2.    Demontaż wystaw stałych i czasowych, w szczególności zdejmowanie obrazów, grafik i rysunków, demontowanie dzieł przestrzennych, zdejmowanie rzeźb, demontowanie ekranów, zasłon, parawanów, podestów i innych elementów wystroju wewnętrznego.
3.    Przenoszenie dzieł sztuki z sal wystawowych do magazynów oraz z magazynów do sal wystawowych, do pracowni i do innych pomieszczeń, w tym także dzieł sztuki przeznaczonych do fotografowania.
4.    Przenoszenie materiałów służących do montowania wystaw z magazynów do sal wystawowych i zwrot nie zużytych materiałów z sal wystawowych do magazynów.
5.    Pakowanie dzieł sztuki przeznaczonych do wysyłki poza siedzibę Muzeum.
6.    Rozpakowywanie ładunków z dziełami sztuki i innymi przedmiotami nadesłanymi do Muzeum.
7.    Załadowywanie i wyładowywanie przesyłek nadesłanych lub wysyłanych przez Muzeum.
8.    Przenoszenie ruchomości, w tym również wyposażenia pomieszczeń w obrębie obiektów muzealnych.
9.    Porządkowanie pomieszczeń muzealnych w szczególności przez usuwanie zbędnych przedmiotów, ruchomości, materiałów, bądź odpadów i złomu.
10.    Wykonywanie drobnych remontów i konserwacji.
11.    Wykonywanie prac rzemieślniczych.
12.    Przechowywanie narzędzi pracy i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie.
13.    Dbałość o należyty stan powierzonego sprzętu i narzędzi pracy i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie.
14.    Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

Sposób aplikacji: 

1. Wymagane dokumenty:
a)    List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b)    Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2.    Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownik sprzątający przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

3.    Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

Procedura naboru:

1.    Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach: 

I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 
3.    Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownik montażysta wystaw – rzemieślnik przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
5.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
6.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
7.    Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:


1.    Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji. 
2.    Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury. 
3.    Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.  
4.    Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5.    Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl 
6.    Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje: 
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych;
d)    ograniczenia przetwarzania danych;
e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)    prawo do przenoszenia danych;
g)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 324 razy
Utworzył: Adam Jurek
Data: 15.07.2020, 16:07
Opublikował: Adam Jurek
Data: 15.07.2020, 16:07