Nabór na stanowisko elektryk/ montażysta wystaw/ serwisant instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych

Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: elektryk/ montażysta wystaw/ serwisant instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi

Termin składania aplikacji: 30.06.2020 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: lipiec/sierpień 2020  (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę

Adres do przesyłania aplikacji: kadry@msl.org.pl

Wymagania:

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 3 lata,

- uprawnienia dozorowe / eksploatacyjne SEP do 1kV,

- wysoka kultura osobista,

- kreatywność w rozwiązywaniu problemów,

- motywacja i zaangażowanie w pracę zespołową,

- prawo jazdy kategorii B,

- umiejętność diagnozowania usterek i awarii urządzeń,

- mile widziane świadectwo kwalifikacji do obsługi urządzeń zawierających substancje kontrolowane (certyfikat f-gazowy),

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach pow. 3 metrów,

Oferujemy:

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej  instytucji kultury i sztuki;

Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;

Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, wiedzy i umiejętności

Obowiązki:

Wykonywanie bieżących przeglądów i konserwacji instalacji i sieci elektrycznych, rozdzielni, tablic bezpiecznikowych, napraw sprzętu oraz nadzór nad urządzeniami elektroenergetycznymi zapewniający prawidłową i bezpieczną eksploatację.

Wykonywanie i demontowanie instalacji elektrycznych w obiektach Muzeum, w tym oświetlenie i montaż urządzeń multimedialnych oraz nagłaśniających.

Dokonywanie zamówień materiałowych.

Prowadzenie aktualnej dokumentacji opisów tablic rozdzielczych.

Nadzorowanie nad brygadami firm zewnętrznych, udział w odbiorach robót.

Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawienia stanu istniejącej instalacji elektrycznej Muzeum.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych i odgromowych.

Montaż/demontaż wystaw stałych, czasowych i innych w szczególności wieszanie obrazów, grafik i rysunków, montowanie dzieł przestrzennych, ustawianie rzeźb oraz ich przenoszenie, montowanie zasłon, ekranów, parawanów, podestów i innych elementów wystroju ekspozycyjnego.

Pakowanie dzieł sztuki przeznaczonych do wysyłki poza siedzibę Muzeum.

Przenoszenie ruchomości, w tym również wyposażenia pomieszczeń, dzieł sztuki w obrębie obiektów muzealnych.

Porządkowanie pomieszczeń muzealnych w szczególności przez usuwanie zbędnych przedmiotów, ruchomości, materiałów, bądź odpadów i złomu.

Wykonywanie remontów i konserwacji.

Serwisowanie instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych (od wymiany filtrów, czyszczenia urządzeń do diagnozowania usterek automatyki, wymiany elektroniki, siłowników itp.),

Zaawansowane prace i konfiguracje automatyki.

Czytanie rysunków technicznych.

Zastępowanie pracowników działu podczas ich nieobecności;

Ścisłe przestrzeganie zapisów systemu zarządzania procesowego oraz przepisów z zakresu kontroli zarządczej;

Kontakt z Pracodawcą/Sposób aplikacji: Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na kadry@msl.org.pl

Wymagane dokumenty w języku polskim:

List motywacyjny;

Życiorys;
 

Procedura naboru:

1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl

Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia danych;

d)    ograniczenia przetwarzania danych;

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)     prawo do przenoszenia danych;

g)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 487 razy
Utworzył: Adam Jurek
Data: 16.06.2020, 13:06
Opublikował: Adam Jurek
Data: 16.06.2020, 13:06