Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko Pracownica/Pracownik Działu Komunikacji


Pracownica/Pracownik Działu Komunikacji

 

Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: pracownica/pracownik Działu Komunikacji (stanowisko uzależnione od posiadanych kompetencji)

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Komunikacji

Termin składania aplikacji: 19 grudnia 2021 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: etat, umowa o pracę

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000 - 4000 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki; wynagrodzenie miesięczne brutto będzie ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji; wysokość ewentualnych dodatków zależna jest od indywidualnych uprawnień kandydata/ kandydatki, np. dodatek stażowy)

Adres do przesyłania aplikacji: kadry@msl.org.pl

 

Wymagania:

1.      Wykształcenie wyższe, preferowane studia o profilu humanistycznym;

2.      Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1);

3.      Doświadczenie w kontaktach z mediami, w tym zagranicznymi;

4.      Łatwość w tworzeniu i redagowaniu tekstów;

5.      Mile widziana wiedza merytoryczna w zakresie historii sztuki i kultury współczesnej;

6.      Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;

7.      Obsługa komputera (MS Office, Internet) oraz mediów społecznościowych;

8.      Kreatywność;

9.      Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność oraz samodzielność;

10.   Umiejętność pracy w zespole;

11.   Umiejętność pracy pod presją czasu;

12.   Elastyczność w podejściu do dedykowanych zadań;

13.   Gotowość do podejmowania nowych wyzwań;

14.   Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

 

Dodatkowym atutem będą:

1.      Doświadczenie w pracy redaktora;

2.      Osobista sieć kontaktów w mediach branżowych, w tym zagranicznych;

 

 Oferujemy:

  1. forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
  2. możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);
  3. możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
  4. współpraca z ambitnym zespołem profesjonalistów w prestiżowej instytucji muzealnej.

 

Zadania:

1.        Nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji z mediami zagranicznymi;

2.        Współpraca z mediami oraz tworzenie informacji prasowych;

3.        Realizacja przyjętych planów działania Muzeum;

4.        Współuczestniczenie w budowaniu silnego i rozpoznawalnego wizerunku Muzeum;

5.        Współtworzenie i realizacja strategii komunikacji Muzeum Sztuki w Łodzi;

6.        Pisanie, redagowanie tekstów na potrzeby Muzeum;

7.        Przygotowywanie pism i dokumentów dotyczących pracy działu;

8.        Praca nad rozwojem publiczności muzeum w ramach prowadzonych przez instytucję projektów;

9.        Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego i dyrekcji w zakresie pracy działu i realizacji projektów;

10.     Dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi w Muzeum Sztuki;

11.     Aktywny udział w realizacji procedur z zakresu zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań oraz wykorzystania pozyskanych środków finansowych;

12.     Zastępowanie pracowników działu w czasie ich nieobecności.

 

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2.    Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3.    Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

 

 

Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

2.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

5.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

6.    Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1.    Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2.    Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3.    Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4.    Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.    Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl

6.    Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych;

d)      ograniczenia przetwarzania danych;

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)       prawo do przenoszenia danych;

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Artykuł był wyświetlony 720 razy
Utworzył: Magdalena Milewska
Data: 29.11.2021, 10:11
Opublikował: Magdalena Milewska
Data: 29.11.2021, 11:06