Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracowniczka/pracownik obsługi galerii

Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: pracowniczka/pracownik obsługi galerii

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi/Dział Administracyjno-Gospodarczy

Termin składania aplikacji: do odwołania

Planowany termin zatrudnienia: niezwłocznie (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)


Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie - co najmniej zawodowe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • odpowiedzialność i zorganizowanie;
 • umiejętność stosowanie i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • obsługa komputera, urządzeń biurowych oraz kasy fiskalnej;
 • obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 • lojalność i odpowiedzialność.


Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
 • możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);
 • wynagrodzenie minimalne.


Obowiązki:

 • prowadzenie kasy biletowej Muzeum (obsługa kasy fiskalnej oraz programu sprzedażowego);

 • obsługa punktu sprzedaży z pamiątkami oraz publikacjami MS (sprzedaż oferowanych produktów, obsługa zwiedzających);

 • obsługa magazynu sklepu (zamówienia towaru, przyjmowanie towaru na magazyn, kontrole stanu magazynu);

 • obsługa punktu informacyjnego - udzielanie zwiedzającym informacji dotyczących zasad zwiedzania oraz ekspozycji;

 • obsługa szatni Muzeum;

 • wystawianie zgodnie z obowiązującymi przepisami faktur VAT i rachunków;

 • pilnowanie zbiorów muzealnych i majątku Muzeum przydzielonego na salach wystawowych, w szczególności pilnowanie przed kradzieżą lub niszczeniem eksponatów w ścisłej współpracy z ochroną Muzeum;

 • przestrzeganie zasad zwiedzania przez gościnie/gości Muzeum;

 • zwracanie uwagi na właściwe warunki zabezpieczenia eksponatów i urządzeń w ścisłej współpracy z ochroną Muzeum;

 • sprawdzanie biletów wstępu;

 • utrzymywanie powierzonego rejonu ekspozycji w stanie czystości i porządku;

 • udział przy montażu i demontażu wystaw;

 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.


Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) życiorys/portfolio (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrane kandydatki/kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatek/kandydatów.

6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatek/kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatek/kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatek/kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 3257 razy