Statut

Statut Muzeum Sztuki w Łodzi został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 910/15 z dnia 17 sierpnia 2015 i nadany Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015.

Muzeum Sztuki w Łodzi jest instytucją prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury, dziedzictwa narodowego oraz Województwa Łódzkiego.

Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 68/2006. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem PRM/53/98.

Zapraszamy do zapoznania się z całością statutu Muzeum Sztuki w Łodzi, który znajduje się w załączniku. 

 

Artykuł był wyświetlony 5006 razy
Utworzył: Magdalena Milewska
Data: 10.03.2020, 09:52
Opublikował: Magdalena Milewska
Data: 10.03.2020, 09:52