Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 r., art. 8 pkt. 4, dostęp do informacji publicznych będących w posiadaniu instytucji i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej możliwy jest poprzez złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Formularz wniosku znajdziecie Państwo w załączniku poniżej. Formularz określa możliwe sposoby dostępu do informacji. Wypełniony i podpisany formularz można: 1) złożyć w kancelarii Muzeum Sztuki, 2) wysłać pocztą tradycyjną na adres muzeum lub też 3) wysłać drogą mailową w postaci skanu na adres: muzeum@msl.org.pl 

Informacje zostaną udostępnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku (wpłynięcia wniosku do muzeum).

Kontakt z kancelarią Muzeum Sztuki:
ul. Więckowskiego 36, 90-734, Łódź (wejście od ul. Gdańskiej 43)
pn.- pt. w godz. 8:00- 16:00
tel. (00 48) 42 639 12 64, (00 48) 42 633 97 90 w. 27, 55
mail: muzeum@msl.org.pl

Artykuł był wyświetlony 12195 razy