Wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów


Informujemy, że od 17 grudnia 2021 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi wdrożona została dyrektywa o ochronie sygnalistów.

Wszelkie informacje o naruszeniach prawa można zgłaszać na adres internetowy  ochronasygnalistow@msl.org.pl  lub za pomocą specjalnego formularza


Temat zgłoszenia nieprawidłowości dotyczy:

·        zamówień publicznych;

·        usług, produktów i rynków finansowych;

·        zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

·        bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

·        bezpieczeństwa transportu;

·        ochrony środowiska;

·        ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

·        bezpieczeństwa żywności i pasz;

·        zdrowia i dobrostanu zwierząt;

·        zdrowia publicznego;

·        ochrony konsumentów;

·        ochrony prywatności i danych osobowych;

·        bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

·        interesów finansowych Unii Europejskiej;

·        rynku wewnętrznego UE.

Artykuł był wyświetlony 2610 razy
Utworzył: Magdalena Milewska
Data: 14.12.2021, 12:12
Opublikował: Magdalena Milewska
Data: 14.12.2021, 12:12